Studie af Yogasutratekster


- for begyndere og fortsættere.

Samtaler med udgangspunkt i tekster fra YogaSutraen

Jeg indleder med beskrivelse af en sutratekst og relaterer den til det moderne liv og samfund. Dernæst åbnes diskussionen af emnet med anekdoter mm. Alle der har lyst kan bidrage, men det er ikke noget krav og du er helt fri til at lytte og være med ved dit nærvær. Vi afslutter med en tid i ro og meditation.

Ved workshoppen vil et relevant yoga program danne rammen om sutratekstsamtalen.

Varighed: Fredag: 1 time of 45 minutter - søndag: 3 timer.