Vedholdenhed

2018-02-27

Vedholdenhed - abhyāsah - Perseverance - Perseverantia

Vedholden, Varig, Stadig, Ihærdig, Utrættelig, Flittig, Initiativrig og Stræbsom

abhyāsa* er det, der kendetegner en vedholdende praksis. Evnen til at udføre en vedholdende disciplineret indsats i lang tid for at nå et bestemt mål.

* Det er ikke let at forklare orders betydning, og min forklaring af det stammer fra mine ene studier samt overlevering fra min lærer, der blev undervist direkte af Krishnamacharya i Madras.